Проведено спільні зустрічі з планування подальших дій на 2020 рік з партнерами з HAS, ОНАТ, ОНПУ та НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” (КПІ). Подальша координація з партнерами, які використовують платформу ZOOM, здійснювалася щотижня.

Адміністративна та змістовна координація роботи за першу половину 2020 року відбулася. Зокрема, підготовлено та підписано такі документи:

1. Угода про надання грантів німецькою служою академічного обміну – DAAD між HSA, ONAT (12.10.2019).

2. Договір між HSA, ONAT, SURT про придбання та використання SmartBoard (16.12.2019).

3. Угода про співробітництво між HSA, KPI.

4. Положення конкурсу інноваційних ідей “Цифрове майбутнє”.